cracer渗透测试培训视频

admin   ·   发表于 2018-2-22   ·   资源分享(公开)


原帖  https://www.52pojie.cn/thread-701343-1-1.html


发个做个备份,方便想学黑的去学习,不推荐报名。报名可以联系微信群内的黑客大佬,貌似微信群内之前有个做黑客的教学培训,挺靠谱。


链接: https://pan.baidu.com/s/1d3Vsn0 密码: hb9g


另外教程我没看过,不知道质量。


0 Reply   |  Until 2018-2-22 | 1042 View
LoginCan Publish Content

HYBBS © 2016. All Rights Reserved. 老农民

Powered by HYBBS Version 2.3.2